Capertino helm

Capertino staat voor de nieuwe norm in ontzorging en borging.

Onze missie

Capertino is nieuw en uniek. De klant krijgt een totaalbeeld op zijn vermogen én een zicht op het risico dat hij of zij op langere termijn loopt. Geen andere financiële dienst verenigt momenteel beide functies. De keuze voor de lange termijn en voor het in rekening brengen van alle vermogenscomponenten leidt tot meer inzicht en dus tot betere beslissingen.

De winst voor de belegger is dubbel: Capertino beschermt het opgebouwde vermogen, bouwt het uit en bezorgt de belegger in alle omstandigheden financiële gemoedsrust. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee, ook in economisch onzekere tijden, een zeer waardevolle dienst aanbieden en dat we beleggers kunnen behoeden voor impulsief handelen.

We zijn ervan overtuigd dat we onze klanten op elk ogenblik het gepaste advies kunnen geven om het beoogde eindkapitaal zonder zorgen en met zeer grote waarschijnlijkheid te behalen.