Capertino helm

Altijd op het juiste moment in- en uitstappen is een illusie. Dit geldt zowel voor de individuele beleggers als voor de professional.

Capertino’s troeven

Dit vindt u nergens anders:

  • Met Capertool hebt u op elk ogenblik een betrouwbaar beeld van uw vermogen én van het mogelijke risico;
  • Capertool geeft een totaalbeeld. Geen ander beleggingsoverzicht neemt alle vermogenscomponenten op;
  • De combinatie van een actueel totaalbeeld en een toekomstbeeld stelt de belegger gerust. Dat is meteen de visie achter Capertino. Niet de waan van de dag achternahollen. Niet impulsief handelen bij beursschokken en geen ‘gouden tips’. Wel het overzicht houden, op de lange termijn focussen en uw opgebouwde waarde veilig stellen;
  • Gefundeerd advies via Capercare. Geen advies over afzonderlijke vermogenscomponenten, maar een totaalvisie. Integrale vermogensbewaking waarbij expertise op allerhande domeinen voorhanden is;
  • Actieve opvolging. De klanten worden in hun beleggingsbeslissingen actief begeleid door Capercare.